Nastavna praksa politehnike 2
(Nastavna praksa 2)

Stažiranje studenata u srednjoj strukovnoj školi strojarske i elektrotehničke struke u trajanju od 15 sati u svakoj školi. Zadatak je stažiranja upoznavanje s radnom okolinom i nastavnom dokumentacijom, te nazočnost satima izvođenja nastave u odabranim stručno-tehničkim nastavnim predmetima u 1., 2., 3. i 4. razredu. U tijeku stažiranja student vodi Dnevnik sadržaja aktivnosti. Stažiranje se provodi tijekom ljetnog semestra i završava 15 dana prije kraja tekuće školske godine. Tijekom stažiranja student izrađuje pisane pripreme i izvodi dva uspješna predavanja (ogledno i ocjensko) pred učenicima u odabranoj srednjoj školi i odabranom nastavnom predmetu strojarske ili elektrotehničke struke. Nakon održane nastave studenta provodi se skupna analiza održane nastave. O sadržaju nastave i zapažanjima provedene analize održane nastave studenti vode Dnevnik.