Nastavna praksa politehnike 1
(Nastavna praksa 1)

Stažiranje studenata u osnovnoj školi provodi se u trajanju od 30 sati. Zadatak je stažiranja upoznavanje s radnom okolinom i nastavnom dokumentacijom, te nazočnost satima izvođenja nastave Tehničke kulture u 5., 6., 7. i 8. razredu. Tijekom stažiranja student vodi Dnevnik sadržaja aktivnosti. Stažiranje se provodi tijekom zimskog semestra i završava prije početka ljetnog semestra 2. godine diplomskog studija. U tijeku stažiranja student izrađuje pisane pripreme i izvodi dva uspješna predavanja (ogledno i ocjensko predavanje) pred učenicima u osnovnoj školi u nastavnom predmetu Tehnička kultura. Izvođenju nastave nazoče svi studenti i nastavnik Metodike nastave politehnike. Nakon održane nastave studenta provodi se skupna analiza i evaluacija održane nastave. O sadržaju nastave i zapažanjima provedene analize održane nastave studenti vode Dnevnik.