Metodika nastave politehnike 2
(Metodika politehnike2)

Predavanja: Metode nastavnog rada u radno-tehničkom području - primjena općih didaktičkih metoda u nastavi radno-tehničkog područja - verbalna, demonstracijska eksperimentalna, operacijsko-radna metoda i instruktaža kao specifična nastavna metoda tehničkog područja; "shema" primjene metoda u nastavi radno-tehničkog područja, "model" i specifičnosti izbora metoda u nastavi redno-tehničkog područja. Primjena didaktičkih sustava u tehničkom osposobljavanju - tradicionalni pristup, programirana nastava, problemska nastava, modularno-strukturirana nastava, multimedijski pristup, integrirana nastava. Metodički oblici i metodički postupci, značenje primjene nastavnih sredstava i pomagala te objekata tehnike i tehnologije u nastavi; Forme i sustavi osposobljavanja za praktičan rad, specifične metode praktične izobrazbe (TWI sistem). Laboratorijski rad i praktična nastava - izrada laboratorijskih, instruktažnih i operacijskih lista.
Izborna nastava i slobodne tehničke aktivnosti - organizacija i metodika rada, izborni program, projekt, tečaj - klubovi mladih tehničara. Praćenje napredovanja, kontrola i vrednovanje učenika elementi praćenja napredovanja i ocjenjivanja, vođenje dokumentacije za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća. Praćenje učenika na proizvodnom radu u poduzećima i pogonima izvan škole. Ostvarivanje zadataka profesionalne orijentacije u nastavi tehničke kulture, dokumentacija za praćenje učenika u praktičnoj nastavi.Seminar: Održavanje najmanje dva uspješna predavanja u realnim uvjetima u školi na osnovi samostalno izrađenih pisanih priprema iz operativnog programa škole, te analiza održane nastave uz sudjelovanje svih studenata u grupi.