Praktikum metodike nastave politehnike 1
(Praktikum metodike 1)

Analiza okvirnih, te izrada i razrada izvedbenih i operativnih programa za temeljni program tehničke kulture u osnovnoj školi. Izrada i razrada radne, instruktažne, laboratorijske i eskurzijske liste za konkretne primjere (vježbe). Izrada testova za provjeravanje napredovanja učenika i ostvarenosti zadataka nastave tehničke kulture. Pripremanje, metodička razrada, izrada i analiza pojedinih vježbi praktičnog rada iz programa tehničke kulture (najmanje jednu za svako područje programa od V. do VIII. razreda). Izrada i korištenje nastavnih sredstava. Rukovanje, praktična primjena i održavanje pojedinih nastavnih pomagala. Organizacija rada u školskoj radionici, nabava sredstava rada i materijala, održavanje. Razrada plana i programa za izvannastavne tehničke aktivnosti učenika. Praktično pripremanje studenata za nastavnu praksu koju izvode u okviru praktikuma metodike politehničkog osposobljavanja.