Praktikum metodike nastave politehnike 2
(Praktikum metodike 2)

Analiza, razrada i izrada nastavnog programa za izbornu nastavu iz politehničkog područja. Izrada potrebne dokumentacije za izvođenje nastave. Izrada nastavnog plana i programa za rad s tehnički i informatički nadarenim učenicima. Izbor, prilagođavanje, nadopunjavanje i vrednovanje sadržaja. Ciljevi i zadaci takve nastave. Izrada instrumenata za provjeravanje napredovanja učenika i ostvarenosti zadataka u izbornoj nastavi i pri radu s tehnički nadarenim učenicima. Pripremanje, metodička razrada, izrada i analiza pojedinih vježbi praktičnog rada iz programa stručnog tehničkog obrazovanja u srednjoj školi. Izrada programa za stjecanje profesionalnih znanja i vještina. Korištenje računala u nastavi tehnike i informatike. Organizacija rada u informatičkoj učionici - praktikumu. Izrada i razrada konkretnih vježbi u informatičkoj učionici - programiranje, obrada teksta, baze podataka, multimedija, robotika, mjerenje. Korištenje računala i informatičke tehnologije za informatizaciju tehničkih nastavnih sadržaja. Računalom podržana nastava. Učenje na daljinu i e- learning.